Diamond

90

מותג: Betsy & Adam
שמלה מבד גיפור עם שובל קטן וחגורה
מתאימה לצילומי הריון
תנאים:
השכרה יחד עם צילומים אצלנו – 90 ש"ח
השכרה ל 48 שעות – 340 ש"ח
השכרה עד 72 שעות – 440 ש"ח
דמי פקדון: 350 ש"ח

להשכרת השמלה התקשרו

050-7795238